Podnikové poradenstvo a konzultácie

Bližšie informácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsených odborníkov v oblasti poradenstva, sofistikovaných, kvalitatívnych metód a odborných znalostí v oblasti daní, účtovníctva, ekonomickej legislatívy, ale aj ekonomickej reality. Iba týmto spôsobom sa dajú rozvíjať nové nápady a dosiahnuť najvyššiu možnú mieru spoľahlivosti. Pripravíme Vám riešenie na mieru, pomôžeme Vám vo Vašom rozhodovacom procese.

Náš cieľ je Váš úspech. Preto sa vždy zameriavame na jeden prvok: merateľné výhody pre vás. Spoločne môžeme zvládnuť nadchádzajúce výzvy a tešiť sa z ich pozitívnych výsledkov. Bez ohľadu na to, či zamestnávate jedného alebo sto zamestnancov. Pre nás veľkosť nie je tak dôležitá, ako vaše potreby a želania.

Vážime si, že vkladáte vašu dôveru do našich znalostí a skúseností.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...