Podnikové poradenstvo a konzultácie

Bližšie informácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsených odborníkov v oblasti poradenstva, sofistikovaných, kvalitatívnych metód a odborných znalostí v oblasti daní, účtovníctva, ekonomickej legislatívy, ale aj ekonomickej reality. Iba týmto spôsobom sa dajú rozvíjať nové nápady a dosiahnuť najvyššiu možnú mieru spoľahlivosti. Pripravíme Vám riešenie na mieru, pomôžeme Vám vo Vašom rozhodovacom procese.

Náš cieľ je Váš úspech. Preto sa vždy zameriavame na jeden prvok: merateľné výhody pre vás. Spoločne môžeme zvládnuť nadchádzajúce výzvy a tešiť sa z ich pozitívnych výsledkov. Bez ohľadu na to, či zamestnávate jedného alebo sto zamestnancov. Pre nás veľkosť nie je tak dôležitá, ako vaše potreby a želania.

Vážime si, že vkladáte vašu dôveru do našich znalostí a skúseností.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Čítať viac
Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Čítať viac
Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo
zahraničia pre všetky spoloč...

Čítať viac
Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Čítať viac
Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Čítať viac
Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Čítať viac
Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Čítať viac
Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom...

Čítať viac