Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Bližšie informácie

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže zlé rozhodnutie už na začiatku môže podnikateľovi narobiť v budúcnosti nemalé ťažkosti. Na výber nie veľa možností, ale nie každé môže byť pre Vás vhodné. Pomer výhod a nevýhod sa môže priebežne meniť (najmä daňové a odvodové zaťaženie podlieha častým zmenám), preto nie vždy je úplne jednoznačné tvrdenie, že „najlepšia“ právna forma podnikania je prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj keď v súčasnosti je práve táto, najmä vzhľadom na rozsah ručenia a relatívne nízke náklady spojené so založením, jednoznačne najrozšírenejšia forma podnikania.

 

Okrem poradenstva pri výbere vhodnej právnej formy Vám pomôžeme pri:
  • vypracovaní zakladajúcich dokumentov (zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, stanovy a i.),
  • vypracovaní ďalších listín potrebných na zápis do Obchodného registra,
  • ohlásení živnosti na príslušnom živnostenskom úrade (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania),
  • vypracovaní návrhu na zápis do Obchodného registra a jeho podanie,
  • zastupovaní v konaní pred Obchodným registrom,
  • registrácii spoločnosti alebo družstva pre daň z príjmov právnickej osoby ako aj pre daň z pridanej hodnoty na príslušnom daňovom úrade (pridelenie DIČ a IČ DPH).

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Čítať viac
Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Čítať viac
Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Čítať viac
Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Čítať viac
Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Čítať viac
Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Čítať viac
Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Čítať viac
Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom...

Čítať viac