Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Bližšie informácie

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže zlé rozhodnutie už na začiatku môže podnikateľovi narobiť v budúcnosti nemalé ťažkosti. Na výber nie veľa možností, ale nie každé môže byť pre Vás vhodné. Pomer výhod a nevýhod sa môže priebežne meniť (najmä daňové a odvodové zaťaženie podlieha častým zmenám), preto nie vždy je úplne jednoznačné tvrdenie, že „najlepšia“ právna forma podnikania je prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj keď v súčasnosti je práve táto, najmä vzhľadom na rozsah ručenia a relatívne nízke náklady spojené so založením, jednoznačne najrozšírenejšia forma podnikania.

 

Okrem poradenstva pri výbere vhodnej právnej formy Vám pomôžeme pri:
  • vypracovaní zakladajúcich dokumentov (zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, stanovy a i.),
  • vypracovaní ďalších listín potrebných na zápis do Obchodného registra,
  • ohlásení živnosti na príslušnom živnostenskom úrade (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania),
  • vypracovaní návrhu na zápis do Obchodného registra a jeho podanie,
  • zastupovaní v konaní pred Obchodným registrom,
  • registrácii spoločnosti alebo družstva pre daň z príjmov právnickej osoby ako aj pre daň z pridanej hodnoty na príslušnom daňovom úrade (pridelenie DIČ a IČ DPH).

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...