Výskum a vývoj, superodpočet

Bližšie informácie

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny nástroj financovania inovácií, ktorý je slovenským firmám k dispozícii od roku 2015. Táto podpora vedy a výskumu je založená na daňových úľavách z výdavkov vynaložených na výskumno-vývojové aktivity.

Aj keď ide o podporu vedy a výskumu, nemusí to nutne znamenať, že musíte vo svojom podniku ukrývať laboratórium. Superodpočet sa môže uplatňovať v rôznych priemyselných odvetviach – od IT až po potravinárstvo či textilnú výrobu. Môžete oň žiadať ako nadnárodný korporát, ale aj malý lokálny podnik.

Superodpočet na R&D je založený na daňových úľavách a uplatniť si ho môžu daňové subjekty, ktoré popri svojej bežnej podnikateľskej činnosti vykonávajú výskum a vývoj. Nezáleží na tom, či ste právnická osoba, alebo fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. Úľava spočíva v dodatočnom odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane. Od základu dane je možné odpočítať náklady, ktoré súvisia s výskumom a/alebo vývojom, a to až do výšky 200%. Okrem toho je možné využiť aj tzv. medziročný odpočet výdavkov na výskum a vývoj do výšky 100% z priemerného medziročného nárastu všetkých daňovo uznateľných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Ak si myslíte, že toto sú činnosti, ktoré vykonávate už teraz, alebo ak plánujete sa nimi v blízkej budúcnosti zaoberať, pomôžeme Vám s ich prípravou, ale aj riešením dokumentačných povinností. Zapracovanie do daňového priznania je už následnou samozrejmosťou.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Čítať viac
Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Čítať viac
Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo
zahraničia pre všetky spoloč...

Čítať viac
Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Čítať viac
Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Čítať viac
Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Čítať viac
Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Čítať viac
Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom...

Čítať viac