Obchod

Prosperita v oblasti veľkoobchodu ale aj maloobchodu

Špecifickou vlastnosťou obchodnej spoločnosti je veľké množstvo transakcií s dôrazom na riadne fungujúce oddelenie fakturácie a skladového hospodárstva. Tomu musí zodpovedať aj nastavenie výkazníctva a vnútornej kontroly.