Projektovanie stavieb, technológií a inžiniering

Vaše projekty metodicky a účtovne zastrešíme 


Cieľom tohto špecifického sektoru služieb je poskytnúť klientom komplexný servis v projektovej i realizačnej fáze výstavby alebo investície. Z pohľadu zdaňovania, účtovníctva a výkazníctva predstavuje tento sektor samostatnú oblasť, v ktorej sa s Vami takisto radi podelíme s našimi dlhoročnými skúsenosťami.