Sektor služieb

Hnací motor európskej ekonomiky


Naši špecialisti poskytujú riešenia spoločnostiam z oblasti služieb týkajúce sa daňových a účtovných záležitostí spojených s využívaním a poskytovaním služieb vo vzťahu k zahraničiu. Zohľadňovanie klientských požiadaviek z pohľadu dane z príjmov a DPH je pritom samozrejmosťou.