Strojárstvo a tool management

Strojárstvo ako perspektíva do budúcnosti

Oblasť strojárstva je pre nás roky dôležitá jednak z pohľadu jej významu pre Slovenskú ekonomiku, jej rastového potenciálu, ale aj z pohľadu rovnomerného vyváženia nášho klientského portfólia. Radi sa s Vami podelíme aj o naše dlhoročné skúsenosti z tool managementu.