Výroba

Zamerajte sa iba na Vašu produkciu

Výrobné spoločnosti tvoria ťažiskovú časť našich klientov.

Naši špecialisti sa zameriavajú na fungujúce kontrolné systémy, nákladové účtovníctvo, vrátane kalkulácií.

Široká klientská základňa je predpokladom pre vykonávanie testov a porovnávacích štúdií. Poskytneme Vám poradenstvo pri zložitých ekonomických otázkach výrobnej spoločnosti, vrátane DPH, medzinárodného zdaňovania, nákupu služieb a zahraničných dodávkach.