Kontakt

Adresa

BILANZ, s.r.o.
Jána Derku 1703
Trenčín 911 01

Telefón


      +421 (918) 754 167

Často kladené otázky

Minimálna suma dane z pridanej hodnoty (DPH) pri ktorej je možné žiadosť podať je 50€ alebo čiastka v národnej mene rovnajúca sa tejto hodnote. V prípade že máte viac otázok ohľadne Refundácie DPH nás prosím kontaktujte pomocou formulára na úvodnej strane alebo na jednej z vyššie uvedených e-mailových adries.

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z.z. [nové okno] o DPH v z. n. p. Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR (osoba registrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH) a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.