Podnikateľský a finančný plán

Bližšie informácie

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí byť tvarovateľná. Musíte jasne vedieť, čo idete vo Vašej budúcej firme alebo pripravovanom projekte realizovať. Jedným z najdôležitejších aspektov takejto analýzy je preukázanie realizovateľnosti Vášho konceptu, myšlienky, alebo nápadu. S dobre vypracovaným podnikateľským plánom presvedčíte investorov oveľa rýchlejšie. Nehovoriac o presvedčivosti pri rokovaniach s bankovým sektorom pri získavaní nevyhnutných finančných zdrojov..

K najdôležitejším častiam podnikateľského plánu patrí finančný plán. Ním preukážete, že Váš biznis bude ziskový, a že vložené finančné prostriedky sú návratné. Častokrát je náročné vystavať finančný plán správne, keďže ako podnikateľ určite máte odborné a často aj obchodné znalosti, ale nie ste finančný expert.

Pomôžeme Vám pripraviť kvalitný finančný plán. Dobre podložený finančný plán dáva Vašim partnerom, investorom či financujúcej banke, obraz o Vašom vklade, o štruktúre nákladov uvažovaného projektu, ako aj Vašom cash flow.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Čítať viac
Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Čítať viac
Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Čítať viac
Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Čítať viac
Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Čítať viac
Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Čítať viac
Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Čítať viac
Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom...

Čítať viac