Podnikateľský a finančný plán

Bližšie informácie

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí byť tvarovateľná. Musíte jasne vedieť, čo idete vo Vašej budúcej firme alebo pripravovanom projekte realizovať. Jedným z najdôležitejších aspektov takejto analýzy je preukázanie realizovateľnosti Vášho konceptu, myšlienky, alebo nápadu. S dobre vypracovaným podnikateľským plánom presvedčíte investorov oveľa rýchlejšie. Nehovoriac o presvedčivosti pri rokovaniach s bankovým sektorom pri získavaní nevyhnutných finančných zdrojov..

K najdôležitejším častiam podnikateľského plánu patrí finančný plán. Ním preukážete, že Váš biznis bude ziskový, a že vložené finančné prostriedky sú návratné. Častokrát je náročné vystavať finančný plán správne, keďže ako podnikateľ určite máte odborné a často aj obchodné znalosti, ale nie ste finančný expert.

Pomôžeme Vám pripraviť kvalitný finančný plán. Dobre podložený finančný plán dáva Vašim partnerom, investorom či financujúcej banke, obraz o Vašom vklade, o štruktúre nákladov uvažovaného projektu, ako aj Vašom cash flow.

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom za účasti skúsen&y...