Účtovné služby

Bližšie informácie

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti, predstavujú dôležité nástroje určenia momentálneho stavu každého podnikateľského subjektu s ohľadom na uplynulé obdobia. Vďaka tomuto plánovaciemu nástroju sa dá lepšie určiť a zadefinovať smerovanie každej firmy do budúcnosti. Pre podnikateľov je nevyhnutné koncentrovať sa na kľúčové činnosti firmy a oblasť účtovníctva k nim, v mnohých prípadoch, nepatrí.

Preto u nás vždy nájdete rozsiahlu podporu v nasledovných oblastiach:

  • poradenstvo v otázkach bilancovania, nastavenia optimálnej štruktúry vlastných a cudzích zdrojov
  • priebežná účtovná závierka
  • zostavovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok podľa slovenskej legislatívy
  • príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • zastupovanie, alebo sprevádzanie pri daňovej kontrole
  • podpora pri výkone povinností konateľov a predstavenstva
  • plnenie predpisov zverejňovania účtovných závierok a výročných správ spoločností
  • príprava k auditu, ako aj zastupovanie pri audite
  • príprava príslušných interných smerníc v oblasti účtovníctva

Ostatné služby

Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti...

Čítať viac
Mzdové učtovníctvo

Pracovné právo, sociálne poistenie, ako daň zo mzdy sú oblasti, ktoré podliehajú neustálym zm...

Čítať viac
Vrátenie DPH zo zahraničia (VAT REF)

Jednou z oblastí našej činnosti je aj zastupovanie klientov v procese vrátenia DPH zo zahraničia pre všetky spoločnosti...

Čítať viac
Poradenstvo pri spracúvaní daňových priznaní

Zmeny zákonov, postupov, výkladov alebo prístupu daňových orgánov globálne môžu spôsobiť v&aa...

Čítať viac
Poradenstvo pri zakladaní a zmenách v spoločnostiach

Výberu právnej formy, ale predovšetkým správnej formy podnikania sa oplatí venovať pozornosť,  keďže...

Čítať viac
Podnikateľský a finančný plán

Každý úspešný biznis začína dobrým nápadom. Takáto myšlienka však musí...

Čítať viac
Výskum a vývoj, superodpočet

Počuli ste už o superodpočte výdavkov na R&D (Reasearch & Development – výskum a vývoj)? Ide o atraktívny...

Čítať viac
Podnikové poradenstvo a konzultácie

Základom pre individuálnu konzultáciu je dôverný vzťah medzi klientom a poradcom...

Čítať viac